Lưu trữ | 1:05 chiều

Bánh xu xê vị lá dứa

10 Th9

 

Khác với bánh phu thê lần trước lần này làm bánh xu xê ko cho dừa.Công thức đã  post ở đây .https://ivanizzac.wordpress.com/2010/03/22/banh-phu-the/