Lưu trữ | 3:40 chiều

Bento#003

25 Th9

Bento1
Sáng thứ 7 dọn dẹp lại lôi ra được một đống đồ bento chưa dùng đến.Có một loại nilon bọc cơm nhiều hình ngộ nghĩnh mà lại bị lãng quên.Vậy đỡ phải nghĩ cho chủ đề bento trưa nay.Để hai con chọn anh thì thích con hổ còn em chọn gấu trúc.
bento2

bento3

Minnie cake4

25 Th9

Minnie cake1

Minnie cake2

Minnie cake3