Tag Archives: Lời nhắn

Nhắn nhủ

15 Th5

Trong bếp hiện giờ còn nhiều công thức mẹ Ivan chưa gõ và còn  nợ mọi người.Tuần sau rảnh hơn nên mẹ Ivan sẽ cố trả nợ hết.Vì vậy một số công thức sẽ được ưu tiên gõ trước.Phiền mọi người nhắc nhở hộ để mẹ Ivan nhớ nhé.